Välkommen

Blodcancerforum är en ideell förening som verkar för en bättre cancervård i Sverige.

 

Föreningen har som ändamål att bedriva policy- och påverkansarbete inom hälso- och sjukvård med primär inriktning på blodcancer och andra blodsjukdomar. Målet är att alla blodcancerpatienter ska ha möjligheter till rätt behandling vid rätt tid och med nya innovativa läkemedel, oavsett var man bor i landet. Ett viktigt diagnosområde för vår verksamhet är sällsynta blodcancersjukdomar. 

- Myndigheter, läkemedelsindustrin, professionen och patientorganisationer måste samverka bättre för att livsviktiga läkemedel snabbt ska komma ut på den svenska marknaden, säger Blodcancerforums ordförande Lise-lott Eriksson.

Våra utmaningar

Nya läkemedel, som godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten och som används i andra länder, kommer inte svenska patienter tillgodo. Anledningen är att modellen för införande av nya läkemedel är för krånglig och långsam. Det gör att svårt sjuka blodcancerpatienter i Sverige lider i onödan eller till och med dör i förtid. 

Blodcancerforum bildades 2023 av Lise-lott Eriksson och Lennart Ivarsson, båda med lång erfarenhet av vård- och behandlingsfrågor inom blodcancerområdet.


Våra mål


Målet är att förbättra svensk hälso- och sjukvård med främsta inriktning på blod- och blodcancersjukdomar genom att arbeta för: 

  • Snabbare introduktion och användande av nya läkemedel och behandlingar.
  • Fler kliniska studier i Sverige.
  • Ökat patientinflytande på individ- och systemnivå.

Vision och mission 

Vår vision är att alla som drabbas av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom – oavsett bostadsort, ålder eller kön – ska ges rätt behandling vid rätt tidpunkt och få snabb tillgång till nya innovativa läkemedel.

Vår mission är att bedriva policy- och påverkansarbete inom hälso- och sjukvård med primär inriktning på blodcancer och andra allvarliga blodsjukdomar, samt sekundärt inom andra cancerområden.

Om oss 

Lise-lott Eriksson

Ordförande i internationella Myeloma Patient Europe. Har varit ordförande samt generalsekreterare i Blodcancerförbundet.

Lennart Ivarsson 

Suppleant i styrelsen för Nätverket mot cancer. Har varit vice ordförande i Blodcancerförbundet. 

Bli medlem i vår förening och stötta vår verksamhet. Medlemskapet är gratis. Fyll gärna i meddelanderutan om du har blodcancer eller annan blodsjukdom. Och i så fall vilken diagnos. 

 
 
 
 
 

Ja tack, jag vill bli medlem i

Blodcancerforum

Blodcancerforums verksamhet finansieras genom bidrag från allmänheten och sökta bidrag från olika stiftelser och organisationer. Vi samverkar även med läkemedelsindustrin.

Läs våra stadgar här

Våra internationella samarbetspartners

unsplash