Våra utmaningar

Över 5000 människor i Sverige insjuknar varje år i någon form av blodcancer. De flesta är kroniska, men många patienter kan ändå leva ett normalt liv genom de stora framsteg som görs inom blodcancerområdet. Prognoserna har förbättrats avsevärt för många diagnoser och nya läkemedel och behandlingsmetoder tillåts i en allt snabbare takt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.


Nya läkemedel med mycket goda behandlingsresultat och mindre biverkningar har utvecklas och godkänts i den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Men trots att läkemedlen används framgångsrikt i andra europeiska länder, bland annat i våra grannländer, ges inte svårt sjuka blodcancerpatienter i Sverige tillgång till preparaten.


Anledningen är att den svenska modellen för godkännande och rekommendation av ett läkemedel är både komplicerad och långsam.Det resulterar i att många patienter med svåra och allvarliga diagnoser lider i onödan eller till och med dör i förtid.


Ett exempel på en ny och revolutionerande behandling är CAR-T, en immunterapi som omprogrammerar immunförsvarets T-celler så att de kan identifiera och förgöra tumörceller. På den internationella marknaden finns CAR-T tillgänglig sedan flera år för behandling av ett flertal diagnoser inom blodcancer, men fortfarande har patienter i Sverige mycket begränsad tillgång till behandlingen. Det här äventyrar inte bara många cancerpatienters liv, utan innebär också högre vårdkostnader eftersom rådande behandlingsmetoder kan vara både verkningslösa och långvariga.


Ett viktigt diagnosområde för vår verksamhet är sällsynta hälsotillstånd. Fem procent av Sveriges befolkning beräknas ha en sällsynt diagnos och inom området blodcancer har en majoritet av patienterna sällsynta blodcancerdiagnoser. Att leva med en sällsynt cancerdiagnos innebär ofta speciella svårigheter och det blir då allt viktigare att vården kan centreras kring patienten.

Våra internationella samarbetspartners