Vår vision

Vår vision är att alla som drabbas av blodcancer – oavsett bostadsort, ålder eller kön – ska ges lika behandling och få samma tillgång till nya innovativa läkemedel. Vi ser en framtid där cancern behandlas snabbare och mer effektivt, där patienter som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom får en förbättrad livskvalitet och förlängd livstid.

 

Vår mission

Missionen är att arbeta intressepolitiskt för att förbättra blodcancervården i Sverige. Till skillnad från andra cancersjukdomar behandlas blodcancer enbart med läkemedel. Därför är utvecklingen av nya innovativa behandlingsmetoder central för blodcancerpatienter.

 

Vi vill stimulera forskning samt verka för att patienter i högre grad inkluderas i kliniska studier. Vi arbetar aktivt för att skapa en miljö där nya läkemedel kan utvecklas, testas och godkännas på ett effektivt och säkert sätt. Vi arbetar även för att främja snabbare introduktion av läkemedel genom att samla experter, intressenter och resurser för att adressera utmaningarna inom nuvarande processer.

 

Konkret innebär detta att vi vill: 

  • Minska den tid det tar att utveckla och testa nya läkemedel, genom att främja samarbete mellan forskare, myndigheter och företag samt genom att identifiera och minska onödig byråkrati. Myndigheter, läkemedelsindustrin och professionen måste samverka bättre för att livsviktiga läkemedel snabbt ska komma ut på den svenska marknaden.
  • Säkerställa att nya läkemedel och behandlingar introduceras snabbt i hela landet, särskilt innovativa behandlingar som kan rädda liv eller förbättra livskvaliteten för svårt sjuka cancerpatienter. Det inkluderar att arbeta med prisstrukturer, distribution och tillverkning för att göra läkemedel mer tillgängliga.
  • Upprätthålla höga säkerhets- och effektivitetsstandarder för alla nya läkemedel och medicinska behandlingar som introduceras på marknaden. Vi stöder forskning och innovation som syftar till att minska risker och maximera nytta för patienter.
  • Utbilda och informera beslutsfattare inom politiken och vården, men också annan vårdpersonal och allmänheten i stort. Budskapen är att forskning och kliniska studier är nödvändiga för utvecklingen av nya läkemedel och att en snabbare introduktion av nya läkemedel och behandlingar kan förebygga onödigt lidande och för tidig död hos många svårt sjuka patienter.

 

Genom att arbeta enligt vår vision och mission hoppas vi kunna påskynda utvecklingen och därmed bidra till att förbättra cancervården i Sverige. 

Våra internationella samarbetspartners