Om oss - Lise-lott Eriksson 

Jag blev diagnostiserad med essentiell trombocytemi (ET) 2011. Hade då en pappa som behandlades för myelom och en mamma som tidigare behandlats för bröstcancer.

 

Jag är utbildad fysioterapeut med vidareutbildning även inom vårdvetenskap och företagsekonomi. Har arbetat med diverse chefs- och styrelseuppdrag inom privat vård. VD och delägare i familjeföretag inom fastighetsutvecklingsbranschen.


Aktiv och engagerad patientföreträdare både på nationell och internationell nivå med stort fokus på policy- och påverkansarbete inom läkemedelsutveckling, patientinvolvering på systemnivå och HTA-relaterade frågor.


Jag var ordförande för Blodcancerförbundet från 2015 till 2023. Är styrelseledamot för MPE, Myeloma Patient Europé, sedan 2019 och president för organisationen sedan 2022. Även styrelseledamot och företrädare för patientperspektivet i styrelsen för cancerforskning på Karolinska institutet, Cancer Research KI, sedan 2020.

Våra internationella samarbetspartners